ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A webáruház címe dotforyoushop.com
A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Baglyas Erika, egyéni vállalkozó, kisadózó
1072 Budapest, Klauzál tér 7.
Adószám: 76779288-1-42
Nyilvántartási szám: 50927515
Bankszámlaszám: MAGNET Bank 16200223-10054615

Ügyfélszolgálat
Postai cím: 1072 Budapest, Klauzál tér 7.
Telefonszám: +36 30 911 2726
E-mail: info@dotforyou.hu

Személyes átvételi lehetőség a Csomagpontunkon
Lumen Zöldség és Közösségi Szolgáltató üzletében
1077, Budapest, Csányi utca 2.
Nyitvatartás:
H-P 7:30-19h
Sz 7:30-14h
V: ZÁRVA

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása
A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, az ÁSZF feltételeinek elfogadásával a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.

A vásárlás feltétele
A DOT for You webáruházban történő vásárlás alapfeltétele, hogy a Felhasználó minden tekintetben elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) foglaltakat. A leadott és munkatársunk által visszaigazolt rendelés a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvény alapján írásban kötött szerződésnek minősül.
A szerződéskötés nyelve: magyar. A megrendelt termék(ek) ára a megrendeléskor érvényes – a rendelésen visszaigazolt – ár. Amennyiben a rendelés áruhiány miatt nem teljesíthető, a megrendeléskori ár a megrendelést követő 10 napig érvényes.

A rendelések iktatása
A beérkezett rendeléseket szerverünkön iktatjuk. Minden vásárló a saját rendeléseinek állapotát a Fiókom\Rendeléseim\Rendeléstörténet oldalon nyomon tudja követni. Ez a lehetőség mindig hozzáférhető.

Az elektronikus szerződéskötés lépései
Regisztráció a webáruházunkban. A Felhasználó köteles a regisztráció során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni. Mód van regisztráció nélkül is vásárolni, de ebben az esetben is a kért adatokat a valóságnak megfelelően kell megadni. Lépések: a kosár használata, a termék megrendelése, fizetési és szállítási lehetőségek kiválasztása, fizetés. A Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton automatikusan azonnal visszaigazolja. Ez az automatikus visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Felhasználót arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. Munkatársunk munkaidőben mihamarabb, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a rendelést, amivel létrejön a szerződés. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az az operátornak, illetőleg a Felhasználó számára hozzáférhetővé válik.
A megrendelés visszaigazolását követően a rendelés leadása során megjelölt módon személyes átvételi lehetőséget választva a Csomagpontunkon, vagy szerződött futáraink által kiszállítással átadjuk a megrendelt terméke(ke)t. A Felhasználó a terméket a weboldalunkon keresztül elektronikusan, kiszállítás esetén előre átutalással vagy utánvéttel, a Csomagpontunkon történő személyes átvétel esetén csak előre átutalással fizethet ki. A személyes átvétel díjmentes. A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.

Vásárlási módok
Személyesen veszi át a megrendelt árut: a megrendelő az Interneten leadott rendelés után visszakapott visszaigazolást követően, a következő munkanaptól a Csomagpontunkon veszi át a megrendelt terméket nyitvatartási időben. A Csomagpontunkon 7 munkanapig tudjuk tárolni a terméke(ke)t. Az át nem vett árut a 7. munkanap leteltét követő munkanapon visszaszállítjuk a raktározási helyre. A 7. nap elteltével át nem vett árut, csak akkor szállítjuk ki újra a Csomagpontra összesen 1 ismételt alkalommal, ha a Felhasználó ezt emailben kérelmezi. A 7. munkanap elteltével át nem vett rendelést csak akkor tartjuk fenn a Felhasználó számára a továbbiakban, ha ez előzetesen egyeztetésre kerül, az erre való igényét jelzi a Szolgáltató felé.
Ha futár viszi ki az árut, akkor szállítási címnek olyan címet kell megadni, ahol a megbeszélt napon (hétfő-péntek) 9 és 16 óra között tartózkodik valaki, aki átveszi a csomagot, s az ellenértékét a futárnak kifizeti. A csomag oldalán egy átlátszó tasakban találja a számlát és a garancialevelet, kisebb csomag esetén a dobozban. A számlázási címnek nem kell megegyezni a szállítási címmel. Ha a futár érkezésekor nincs, aki átvegye az árut, a futár cég egy alkalommal újra megkísérli a kézbesítést, amennyiben ez sikertelen, a küldeményt visszaszállítja a Szolgáltatóhoz. Ha az adatai között megadja mobiltelefonszámát, a futár szükség esetén felveszi Önnel a kapcsolatot. Ha Ön átutalással fizet, az árut akkor tudjuk átadni, eljuttatni a Csomagpontra vagy elindítani a futárszolgálattal, ha a bankszámlánkra megérkezik az átutalt összeg.

Fizetési módok
Banki átutalás (előre utalás)
B-payment Bankkártyás fizetés
Paypal

Termékek
A dotforyoushop.com weboldalon DOT for You védjeggyel ellátott termékeket kínálunk. A dotforyoushop.com webshop nem értékesít használt termékeket, hibás termékeket vagy a piaci normáknak megfelelőnél gyengébb minőségű termékeket.
A termékek fő jellemzői a dotforyoushop.com egyes termék oldalain vannak feltüntetve. A weboldalon értékesítésre felkínált termékek képe, illetve azok színe, a használt internetböngésző vagy monitor miatt eltérhetnek a valódi termékek színeitől.

Garancia és szavatosság
Az eladó az általa eladott termékekre a hatályos jogszabályoknak megfelelő garanciát, illetve szavatosságot vállal. [151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet] és annak módosításai … Az eladó a megvásárolt termékekre vonatkozóan visszafizetési vagy cseregaranciát csak abban az esetben vállal, ha az adott termék bizonyítottan hibás és a hiba bizonyítottan a termékek átvétele előtt keletkezett. Az átvett termékekkel kapcsolatban hiányosságokra, avagy sérülésre vonatkozóan reklamációt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha az adott termék átvételekor a hiba bizonyíthatóan nem volt kideríthető, illetve ha az adott termék bizonyíthatóan gyári hibás. Az eladó tartalmi nemtetszés miatt semmiféle garanciát nem tud vállalni. Csere vagy visszavásárlás esetén csak az eredeti csomagolásban tudjuk átvenni a terméket.

A vásárlástól való elállás joga
A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailben az info@dotforyou.hu elérhetőségen. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
Távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a fogyasztó a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától (több termék vásárlása esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától, több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvétele napjától, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától) 14 napon belül a megkötött szerződéstől indokolás nélkül elállhat. A Vásárló ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Elállás esetén a vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul visszaszolgáltatni.

Baglyas Erika EV. kizárólag a sérülésmentes, hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni, a nem megfelelő használatból eredő kárát érvényesítheti a vásárlón. A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. Baglyas Erika EV. követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A termék visszaszolgáltatása történhet személyesen, a Csomagpontunkon, ahol a terméket személyesen átvette, vagy bármely futárszolgálattal történő visszaküldéssel.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek értelmében, az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható: Olyan termék esetében, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza. Olyan zárt csomagolású termékek tekintetében, amely az egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza. Amennyiben jelen pontban felsorolt termékekről felbontás után derül ki, hogy bizonyítottan hibás, és a hiba az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosítunk.
Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről. (Ptk. 1:5. paragrafusa a törvény tiltja a joggal való visszaélést.)
A termék kipróbáláson felüli használati (értékcsökkenési) díjakat az alábbi szerint határozzuk meg:
Minden esetben a termék vételárából számítjuk az értékcsökkenés mértékét.
– A termék dobozának sérülése, karcolódása, állagának megváltozása esetén: 30%.
– A termék gyári védő fóliájának eltávolítása esetén: 20%.
– A termék vagy annak eredeti tartozékainak enyhe karcosodása, gyűrődése esetén: 40%.
A Vásárló által visszaküldött illetve az átvételi ponton leadott termékek esetleges értékcsökkenésének megállapításához a Szolgáltató bevizsgálást végez. A Szolgáltató a vizsgálatba szükség esetén külső szakértő bevonását is igénybe veszi. A vizsgálat időtartama az „azonnali szemrevételezés” időtartamtól legfeljebb a 7.1.10. pontban előírt visszatérítési kötelezettség időpontjáig tart.

Ha a fogyasztó olyan árut rendel, ami nincs raktáron, akkor a Szolgáltató mindent elkövet, hogy a kért terméket beszerezze. Ha a termék már megszűnt, és nem beszerezhető, akkor erről tájékoztatjuk a megrendelőt, és új ajánlatot teszünk részére az utód termék tekintetében. A felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés csak akkor történik meg, amikor a Szolgáltató be tudja szerezni a megrendelt terméket.

Személyes adatok kezelése
Az eladó birtokába került mindennemű személyes adatra vonatkozóan az általános adatvédelmi előírások az irányadóak. A személyes adatok felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik.
Az eladó a vásárlók adatait kizárólag a vásárlás teljesítése, és a vásárlási feltételeinek későbbi bizonyításának érdekében, illetve a felhasználó által kért hírlevél rendelkezésre bocsátása érdekében tárolja, illetve használja fel. Adatok átadása harmadik félnek csak és kizárólag abban az esetben fordulhat elő, ha a harmadik fél azt a vásárlás teljesítése érdekében, mint alvállalkozó a vásárlással összefüggő részfeladatának teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges módon fel kell, hogy használja és ebben az esetben is csak és kizárólag azon adatok átadásáról lehet szó, melyek a részfeladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek (például a kiszállítást végző alvállalkozó esetében a szállítási cím és az átvételre jogosult személy nevének megadása). Az esetlegesen alkalmazott alvállalkozókra ugyanúgy kötelező érvényűek az Adatvédelmi törvény előírásai. Részletesen lásd az Adatvédelem oldalon.

A felelősség korlátozása
Az eladó nem vállal semminemű felelősséget a DOT for You webáruházhoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és vagy kommunikációs (internet) infrastruktúra által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.
Az eladó fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármilyen információt bármikor megváltoztasson (beleértve a jelen üzletszabályzatot is), ami a DOT for You webáruházban található, így a termékeket, azok leírását, a termékek alap vagy akciós árát. A DOT for You webáruházzal kapcsolatos mindennemű információ hozzáférhető, így mindebből adódóan a mindenkori információk nem ismeretéből származó hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért az eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

A honlapunkon megjelenő adatokat és információkat igyekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak a lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves vagy hiányos adatok kerülnek honlapunkra. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, mely NEM tartalmazza a futárszolgálattal igénybevett szállítás költségét.A feltüntetett képek Baglyas Erika és DOT for You márka szellemi tulajdonát képezik, kivéve amikor ez külön jelölve van.

Ennek megfelelően Baglyas Erika nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen Önnél keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

A távollevők között kötött szerződésekről a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat.

Kereskedelmi mennyiség esetén
Tájékoztatjuk, hogy internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki. Amennyiben kereskedelmi mennyiségben szeretne termékeket rendelni, kérjük keresse fel ügyfélszolgálati munkatársunkat.

Vonatkozó jogszabályok, rendeletek
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet
a távollevők között kötött szerződésekről
2008. évi XLVII. törvény
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
2001. évi CVIII. törvény
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
és annak módosításairól
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet